Tarieven 2020/2021


Telefonisch kennismakingsgesprek : 1e uur gratis

Vanwege de regels en risico's rondom het coronavirus werk ik voorlopig online via beeldbellen.
Ik heb ingeschreven voor een zeer goed en vindingrijk online platform voor psychologen en therapeuten met ISO 27001 en NEN 7510 certificeringen voor beeldbellen.

Kosten voor onderzoek, therapie, begeleiding, workshops, colleges en lezingen zijn afhankelijk van uw hulpvraag en duur van de behandeling.
Na het intake gesprek stuur ik u een schriftelijke offerte met behandelplan en kosten.Betalingsvoorwaarden

Beroepsgeheim:
Ik heb een beroepsgeheim. Dat betekent dat vertrouwelijke informatie, voor zover van belang, alleen gerapporteerd mag worden aan derden (zoals de huisarts) met uw toestemming en de toestemming van uw kind. Ook uw kind kan erop rekenen dat wat hij of zij vertelt vertrouwelijk wordt behandeld. De leeftijd en de wens van het kind spelen hierbij een rol.

Kwaliteitsbewaking:
Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en gebonden aan de ethische regels van de beroepscode.

Kwaliteitskader Jeugd.